AMBIENT

Bài tập 64 trang 28 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 64 tr 28 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a)  23 . 22 . 24;                              b) 102 . 103 . 105;

c)  x . x5;                                        d) a3 . a2 . a

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn: Áp dụng quy tắc: am . a= am + n và quy ước a1 = a.

Câu a:

\(2^3 . 2^2 . 2^4 = 2^{3 + 2 + 4} = 2^9\);

Câu b:

\(10^2 . 10^3 . 10^5 = 10^{2 + 3 + 5} = 10^{10}\)

Câu c:

\( x . x^5 = x^{1 + 5}= x^6\)

Câu d:

 \(a^3 . a^2 . a^5 = a^{3 + 2 + 5} = a^{10}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 64 trang 28 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA