RANDOM

Bài tập 42 trang 92 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 42 tr 92 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Vẽ lại các hình sau(đúng kích thước như hình đã cho)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Trước hết vẽ đường tròn bán kính 1.2 cm rồi vẽ đường kình của đường tròn. Trên hai nửa mặt phẳng bờ đối nhau là đường kính vẽ hai nửa đường tròn có đường kính lần lượt là đoạn nối tâm tới một đầu của đường kính vừa vẽ. Sau cùng tô màu như hình vẽ.

Câu b:

Trước hết, vẽ hình vuông. Lấy giao điểm của hai đường chéo làm tâm vẽ 5 đường tròn có bán kính lần lượt bằng bán kính của 5 đường tròn đã cho.

Câu c:

Trước hết vẽ đường tròn ở chính giữa có bán kình R. Vẽ một đường tròn phụ trùng với tâm đường tròn vừa vẽ, bán kính 2 R. Trên đường tròn phụ, vẽ liên tiếp 6 dây, mỗi dây có độ dài 2R .Sau đó vẽ sáu đường tròn có tâm là mút của mỗi dây.

Câu d:

Vẽ đường tròn bán kính R bằng bán kình của đường tròn ở chính giữa. Vẽ liên tiếp sáu dây, mỗi dây dài R. Vẽ sáu nửa đường tròn ra phía ngoài của đường tròn vừa vẽ mỗi nửa đường tròn có đường kính là mỗi dây.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42 trang 92 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Tấn Thanh

  Tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O;R) có AB=8cm , AC=15cm , đường cao AH=5cm (điểm H nằm trên cạnh BC).Tính bán kính của đường tròn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  Câu hỏi hay về hình học, bạn nào giải và vẽ hình chính xác mình tặng 10 GP.

  Đề bài như sau :

  Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Điểm D thuộc cung nhỏ \(\widehat{BC}\). Kẻ đường tròn (O') tiếp xúc với đường tròn (O) tại D. Các đường thẳng AD cắt đường tròn (O') tại P khác D, BD cắt đường tròn (O') tại Q khác D, CD cắt đường tròn (O') tại S khác D.

  a) Chứng minh : \(\dfrac{AP}{AD}=\dfrac{BQ}{BD}=\dfrac{CS}{CD}\)

  b) Chứng minh : \(AD\cdot BC=AC\cdot BD+AB\cdot CD\)

  c) Vẽ các tiếp tuyến AM,BN,CL với đường tròn (O'), M,N,L là các tiếp điểm. Chứng minh : \(AM\cdot BC=AC\cdot BN+AB\cdot CL\)

  d) Gọi E là giao điểm của QS và DP.

  Chứng minh \(AE\cdot BC< AC\cdot BE+AB\cdot CE\)

  Từ các kết quả của câu b và câu d, có thể rút ra nhận xét nào ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  cho đường tròn (O) đường kính AB: C là một điểm thuộc đường tròn sao cho CA > CB . Vẽ tia phân giác của góc ACB cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là D, CD cắt AB tại E . Trên tia CB lấy điểm M sao cho CM = CA . Từ M kẻ tia Mx // CA cắt tia CD tại N , AN cắt đường tròn (O) tại F . Gọi K là giao điểm của BD và MN.

  a, chứng minh \(DB^2=DC\cdot DE\)

  b,chứng minh C, O, F thẳng hàng

  c, chứng minh tứ giác ABMK nội tiếp đường tròn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  Em hãy nêu cách vẽ hình tròn.

  Theo dõi (0) 11 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  Giải giúp mình câu c thôi!!!
  Cho tứ giác ABCD có 2 đường chéo AC và BD vuông góc với nhau . Gọi M, N,K,H lần lượt là trung điểm của AB,BC,DA,CA.

  a) cm: MNHK là hình chữ nhật.

  b) Cm: M,N,H,K cùng thuộc đương tròn.

  c) Tìm bán kính biết AC=12, BD=16

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  Cho đường tròn tâm O bán kính R không đổi, AB và CD là 2 đường kính bất kỳ của (O). Đường thẳng vuông góc với AB tại A cắt các đường thẳng BC, BD lần lượt tại M và N. Gọi P và Q lần lượt là trung điểm của AM và AN, H là trực tâm của tam giác BPQ.

  a) Chứng minh tam gác APH đồng dạng với tam giác ABQ.

  b) Chứng minh AH=\(\dfrac{R}{2}\)

  c) hai đường kính AB, CD phải thỏa mãn điều kiện gì để diện tích tam giác BPQ nhỏ nhất?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  ho đường tròn tâm O đường kính AB. Vẽ dây CB không song song và không cắt AB. Vẽ AH, OI, BK lần lượt vuông góc với CD tại H, I, K.
  a) Chứng minh I là trung điểm CD

  b) Chứng minh AH + BK = 2OI
  c) Chứng minh CH = DK

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  cho nửa đường tròn tâm O , đường kính AB. Kẻ các tiếp tuyến Ax ,By cùng phía với nửa đương tròn đối với AB . Vẽ đường kính OM bat kỳ . Tiêp tuyến của nửa đuong tròn tại M cắt Ax , By theo thứ tự tại C và D

  a) chứng minh CD = AC+BD

  b) Tính số đo góc COD

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Ai giúp mình câu c) d) với được không

  Cho ΔABC (AC<BC) nội tiếp (O) đường kính AB. Gọi H là trung điểm của BC. Qua B vẽ tiếp tuyến của (O) cắt tia OH tại D.

  a) C/m DC là tiếp tuyến của (O)

  b) Đường thẳng AD cắt (O) tại E. C/m ΔAEB vuông tại E và DO.DH = DE.DA

  c) Gọi M là trung điểm AE. Chứng minh 4 điểm D,B,M,C cùng thuộc 1 đường tròn

  d) Gọi I là trung điểm của DH. Cạnh BI cắt (O) tại F. C/m A,F,H thẳng hàng

  Mình cảm ơn nhìu :>

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí

  Cho đường tròn tâm O, điểm A nằm ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (C, B là các tiếp điểm). Kẻ đường kính BOD. Tiếp tuyến của đường tròn (O) tại D cắt đường thẳng BC tại E. Chứng minh rằng tam giác OCE đồng dạng với tam giác ACD

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Từ điểm M trên tiếp tuyến Ax, vẽ tiếp tuyến thứ hai MC (C là tiếp điểm). Hạ CH vuông góc với AH, kẻ MB cắt nửa đường tròn tâm O ở Q và cắt CH ở N.

  a) Chứng minh \(MA^2=MQ.MB\)

  b) Gọi I là giao điểm của AC và MO. Chứng minh tứ giác AIQM nội tiếp

  c) Chứng minh CN = NH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA