Bài tập 34 trang 115 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 34 tr 115 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Trên đường thẳng a lấy 3 điểm A,B,C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả?

Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 34

Bài tập 34 trang 115 SGK Toán 6 Tập 1

Có ba đoạn AB, AC, BC.

Lưu ý:

Đừng tưởng lầm chỉ có hai đoạn thẳng. Hai điểm A và C có thể là hai nút của một đoạn thẳng khác, đó là AC.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 115 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ