Bài tập 34 trang 115 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 34 tr 115 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Trên đường thẳng a lấy 3 điểm A,B,C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả?

Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 34

Bài tập 34 trang 115 SGK Toán 6 Tập 1

Có ba đoạn AB, AC, BC.

Lưu ý:

Đừng tưởng lầm chỉ có hai đoạn thẳng. Hai điểm A và C có thể là hai nút của một đoạn thẳng khác, đó là AC.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 115 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 34 trang 115 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Qua hai điểm phân biệt vẽ được bao nhiêu đoạn thẳng?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. Một số khác 
 • Lan Anh

  Thế nào là đoạn thẳng?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Bánh Mì

  đoạn thẳng và đường thẳng khác nhau ở chỗ nào?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Hoai Hoai

  cho hình thang ABCD có đáy bé AB = 7cm, đáy lớn BD = 14cm và chiều cao BH. biết diện tích hình tam giac BCD bằng 42 cm2. Tính diện tích hình thang ABCD.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương
  Bài 6.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 131)

  Mỗi câu sau đây là đúng hay sai ?

  a) Hình gồm hai điểm A, B cho ta đoạn thẳng AB

  b) Hình gồm hai điểm A, B trên đường thẳng d cho ta đoạn thẳng AB

  c) Hình gồm hai điểm A, B trên tia On cho ta đoạn thẳng AB

  d) Hình gồm hai điểm A, B trên đoạn thẳng MN cho ta đoạn thẳng AB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh
  Bài 6.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 131)

  Nhìn hình bs 4 và đọc tên :

  a) Các đoạn thẳng (vẽ qua 2 trong số các điểm A, B, C, D, O

  b) Các đoạn thẳng cắt đoạn thẳng AB 

  c) Các đoạn thẳng cắt tia OA

  d) Các đường thẳng cắt đoạn OD

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải
  Bài 6.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 130)

  Cho biết có thể vẽ được bao nhiêu đoạn thẳng trong mỗi trường hợp sau :

  a) Với hai điểm (phân biệt) cho trước

  b) Với ba điểm (phân biệt) cho trước

  c) Với bốn điểm (phân biệt) cho trước

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ngọc trang
  Bài 37 (Sách bài tập - tập 1 - trang 130)

  a) Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ các đoạn thẳng có đầu mút là hai trong bốn điểm đó. Vẽ được mấy đoạn thẳng ? Hãy kể tên các đoạn thẳng đó ?

  b) Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó có ba điểm thẳng hàng. Vẽ tất cả các đoạn thẳng có đầu mút là hai trong bốn điểm đó và viết tên chúng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm
  Bài 36 (Sách bài tập - tập 1 - trang 130)

  Vẽ đường thẳng a

  Lấy \(A\in a,B\in a,C\in a\) theo thứ tự đó.

  Lấy \(D\notin a\). Vẽ tia DB. Vẽ các đoạn thẳng DA, DC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala
  Bài 35* (Sách bài tập - tập 1 - trang 130)

  Em hãy viết đầu đề của bài tập có hình vẽ là hình 9

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn