Bài tập 143 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 143 tr 58 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Trong 40 kg nước biển có 2 kg muối. Tính tỉ số phần trăm muối trong nước biển.

Hướng dẫn giải chi tiết

Tỉ số phần trăm muối có trong nước biển là:

\({{2.100} \over {40}}\% = 5\%\)

Vậy tỉ số phần trăm muối trong nước biển là 5%

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 143 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 143 trang 58 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Hai đám ruộng thu hoạch tất cả 990kg thóc. Biết rằng \(\frac{2}{3}\) số thóc thu hoạch ở ruộng thứ nhất bằng \(\frac{4}{5}\) số thóc thu hoạch ở ruộng thứ hai. Hỏi đám ruộng thứ hai thu hoạch bao nhiêu thóc?

  • A. 450 kg
  • B. 540 kg
  • C. 600 kg
  • D. 300 kg

Được đề xuất cho bạn