Bài tập 138 trang 57 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 138 tr 57 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Ta có thể đưa tỉ số của hai số về tỉ số của hai số nguyên.

Chẳng hạn, tỉ số của hai số 0,75 và \(1\frac{7}{20}\) có thể viết như sau:

\(\frac{0,75}{1\frac{7}{20}}=\frac{\frac{75}{100}}{\frac{27}{20}}=\frac{75}{100}.\frac{20}{27}=\frac{5}{9}.\)

Hãy viết các tỉ số sau đây thành tỉ số của hai số nguyên:

a) \(\frac{1,28}{3,15}\) ; b) \(\frac{2}{5}:3\frac{1}{4}\) ;

c) \(1\frac{3}{7}:1,24\) ; d) \(\frac{2\tfrac{1}{5}}{3\tfrac{1}{7}}\).

 

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a: \(\frac{{1,28}}{{3,15}} = \frac{{1,28.100}}{{3,15.100}} = \frac{{128}}{{315}}\)  
Câu b: \(\frac{2}{5}:3\frac{1}{4} = \frac{2}{5}:\frac{{13}}{4} = \frac{2}{5}.\frac{4}{{13}} = \frac{8}{{65}}{\rm{ }}\)  
Câu c: \(1\frac{3}{7}:1,24 = \frac{{10}}{7}:\frac{{124}}{{100}} = \frac{{10}}{7}.\frac{{100}}{{124}} = \frac{{1000}}{{868}} = \frac{{250}}{{217}}{\rm{ }}\)  
Câu d: \(\frac{{2\frac{1}{5}}}{{3\frac{1}{7}}} = \frac{{\frac{{11}}{5}}}{{\frac{{22}}{7}}} = \frac{{11}}{5}.\frac{7}{{22}} = \frac{7}{{10}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 138 trang 57 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 138 trang 57 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Tỉ số và tỉ số phần trăm của số 2700m và 6km lần lượt là:

   

  • A. \(\frac{9}{{20}};\,\,\,45\% \)
  • B. \(\frac{9}{{20}};\,\,\,4,5\% \)
  • C. 450; 4500%
  • D. \(\frac{9}{{200}};\,\,\,4,5\% \)
 • thuy linh

  Bài 137 (Sách bài tập - tập 2 - trang 37)

  Một người đi bộ một phút được 50m và một người đi xe đạp một giờ được 12km. Tính tỉ số vận tốc của người đi bộ và người đi xe đạp ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha
  Bài 136 (Sách bài tập - tập 2 - trang 37)

  Tìm tỉ số của hai số a và b, biết :

  a) \(a=\dfrac{3}{5}m;b=70cm\)

  b) \(a=0,2\) tạ; \(b=12kg\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy

  Tìm hai số biết hiệu cuả chúng bằng 10, tỉ số của chúng bằng 1,25.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn