RANDOM

Bài tập 136 trang 54 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 136 tr 54 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 6.
Viết tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 9.
Gọi M là giao của hai tập hợp A và B.

a) Viết các phần tử của tập hợp A và B.

b) Dùng kí hiệu  ⊂ để thực hiển quan hệ giữa tập hợp M với mỗi tập hợp A và B.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 136

A = {6; 12; 18; 24; 30; 36], B = {9; 18; 27; 36}.

Câu a:

M = A ∩ B = {18; 36}.                 

Câu b:

M ⊂ A, M ⊂ B.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 136 trang 54 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA