YOMEDIA

Bài tập 123 trang 47 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 123 tr 47 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Điền vào bảng sau mọi số nguyên tố p mà bình phương của nó không vượt quá a, tức là  p2 ≤ a:

a

29

67

49

127

173

253

p

 

 

 

 

 

 

 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 123

a

29

67

49

127

173

253

p

2, 3, 5

2, 3, 5, 7

2, 3, 5, 7

2, 3, 5, 7, 11

2, 3, 5, 7, 11, 13

2, 3, 5, 7, 11, 13

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 123 trang 47 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA