Bài tập 119 trang 51 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 119 tr 51 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Đố: An nói :" Lấy một phần hai của một phần hai rồi đem chia cho một phần hai sẽ được kết quả là một phần hai". Đố em bạn An nói có đúng không?

Hướng dẫn giải chi tiết

Lấy \({1 \over 2}\) của \({1 \over 2}\) ta có: \({1 \over 2}.{1 \over 2}\)

Lấy \({1 \over 2}.{1 \over 2}\) chia cho \({1 \over 2}\) ta có:

\(\left( {{1 \over 2}.{1 \over 2}} \right):{1 \over 2} = {1 \over 4}.{2 \over 1} = {1 \over 2}\)

Vậy An nói đúng

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 119 trang 51 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 119 trang 51 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Khánh có 45 cái kẹo. Khánh cho Linh \(\frac{2}{3}\) số kẹo đó. Hỏi Khánh cho Linh bao nhiêu cái kẹo?

   

  • A. 30 cái kẹo
  • B. 36 cái kẹo
  • C. 40 cái kẹo
  • D. 18 cái kẹo

Được đề xuất cho bạn