AMBIENT

Bài tập 114 trang 44 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 114 tr 44 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Có 36 học sinh vui chơi. Các bạn đó muốn chia đều 36 người vào các nhóm. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được? Hãy điền vào ô trống trong trường hợp chia được .

Cách chia

       Số nhóm          

Số người ở một nhóm

Thứ nhất

4

 

Thứ hai

 

6

Thứ ba

8

 

Thứ tư

12

 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 114

Cách chia

        Số nhóm          

Số người ở một nhóm

Thứ nhất

 4

9

Thứ hai

 6

6

Thứ ba

8

 

Thứ tư

12

3

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 114 trang 44 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>