AMBIENT

Bài tập 107 trang 41 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 107 tr 41 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Điền dấu "X" vào ô thích hợp trong các câu sau:

Câu

Đúng

Sai

a)     Một số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3.

 

 

 

b)    Một số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 9.

 

 

 

c)    Một số chia hết cho 15 thì số đó chia hết cho 3.

 

 

 

d)    Một số chia hết cho 45 thì số đó chia hết cho 9.

 

 

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 107

Câu

Đúng

Sai

a)     Một số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3.

 

X

 

b)    Một số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 9.

 

 

X

c)    Một số chia hết cho 15 thì số đó chia hết cho 3.

 

X

 

d)    Một số chia hết cho 45 thì số đó chia hết cho 9.

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 107 trang 41 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>