AMBIENT

Bài tập 106 trang 41 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 106 tr 41 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số sao cho số đó:
a) Chia hết cho 3;
b) Chia hết cho 9.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 106

Câu a:

Muốn viết số nhỏ nhất có năm chữ số thì số đầu tiên phải là chữ số nhỏ nhất có thể được, chữ số đó phải là 1. Chữ số thứ hai là chữ số nhỏ nhất có thể được, đó là chữ số 0. Tương tự, chữ số thứ ba, thứ tư cũng là 0. Vì số phải tìm chia hết cho 3 nên tổng các chữ số phải chia hết cho 3. Do đó chữ số cuối cùng phải llaf chữ số 2.

Vậy số phải tìm là 10002.

Câu b:

Số phải tìm là 10008.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 106 trang 41 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>