Bài tập 104 trang 41 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 104 tr 41 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Điền chữ số vào dấu * để:

a)  chia hết cho 3;

b)  chia hết cho 9;

c)  chia hết cho cả 3 và 5;

d)  chia hết cho cả 2, 3, 5, 9. (Trong một số có nhiều dấu *, các dấu * không nhất thiết thay bởi các chữ số giống nhau).

Hướng dẫn giải chi tiết bài 104

Câu a:

Hãy điền chư số vào dấu * để tổng 5 + * + 8 hay tổng 13 + * chia hết cho 3.

ĐS: 528;558;588,.

Câu b:

 Phải điền một số vào dấu * sao cho tổng 6 + * + 3 chia hết ch0 9. Đó là chữ số 0 hoặc chữ số 9. Ta được các số: 603; 693.

Câu c:

Để số đã cho chia hết cho 5 thì phải điền vào dấu * chữ số 0 hoặc chữ số 5. Nếu điền chữ số 0 thì ta được số 430, không chia hết cho 3. Nếu điền chữ số 5 thì ta được số 435. Số này chia hết cho 3 vì 4 + 3 + 5 chia hết cho 3. Vậy phải điền chữ số 5.

Câu d:

Trước hết, để  chia hết cho 10 thì chữ số tận cùng là 0; tức là  = . Để  chia hết cho 9 thì * + 8 + 1 + 0 = * + 9 phải chia hết cho 9.

Vì * < 10 nên phải thay * bởi 9.

Vậy  = 9810.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 104 trang 41 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ