YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 54 VBT Toán 2 tập 2

Bài tập 4 trang 54 VBT Toán 2 tập 2

Có 15l dầu rót đều vào 5 cái can. Hỏi mỗi cái can có mấy lít dầu?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Số lít dầu có trong một can là:

15 : 5 = 3 (lít)

Đáp số: 3 lít.

-- Mod Toán 2 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 54 VBT Toán 2 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON