ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 4 VBT Toán 2 tập 1

Bài tập 3 trang 4 VBT Toán 2 tập 1

Viết các số 41, 59, 38, 70:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………..

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………..

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 38, 41, 59, 70.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 70, 59, 41, 38.

 

-- Mod Toán 2 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 4 VBT Toán 2 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1