ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 3 VBT Toán 2 tập 1

Giải bài 3 trang 3 VBT Toán 2 tập 1

Số?

a) Số liền sau của 54 là …….

b) Số liền trước của 90 là …....

c) Số liền trước của 10 là …….

d) Số liền sau của 99 là ……..

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Số liền sau của 54 là 55.

b) Số liền trước của 90 là 89.

c) Số liền trước của 10 là 9.

d) Số liền sau của 99 là 100.

 

-- Mod Toán 2 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 3 VBT Toán 2 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1