RANDOM

Bài tập 1 trang 99 SGK Hình học 12

Giải bài 1 tr 99 sách GK Toán Hình lớp 12

Cho lăng trụ lục giác đều ABCDEF.A'B'C'D'E'F'; O và O' là tâm đường tròn ngoại tiếp hai đáy, mặt phẳng (P) đi qua trung điểm của OO' và cắt các cạnh bên của lăng trụ. Chứng minh rằng (P) chia lăng trụ đã cho thành hai đa diện có thể tích bằng nhau.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Lăng trụ lục giác ABCDEF.A'B'C'D'E'F'

Gọi I là trung điểm của O và O'.

Gọi A1, B1, C1, D1, E1, F1 lần lượt là giao điểm của mặt phẳng (P) với các cạnh bên của lăng trụ.

Do ABCDEF.A'B'C'D'E'F' là lăng trụ đều nên phép đối xứng tâm I biến đa diện thành đa diện ABCDEF.A1B1C1D1E1F1 thành đa diện D'E'P'A'B'C'.D1E1F1A1B1C1.

Suy ra: VABCDEF.A1B1C1D1E1F= VD'E'P'A'B'C'.D1E1F1A1B1C1.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 99 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA