ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 9 trang 41 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 9 tr 41 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình 2tan2x + 5tanx + 3 = 0 là:

A. \(-\frac{\pi }{3}\)           B. \(-\frac{\pi }{4}\)                   C. \(-\frac{\pi }{6}\)                      D. \(-\frac{5\pi }{6}\)

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 9

 
 

Ta có \(2tan^2x+5tanx+3=0\Leftrightarrow \bigg \lbrack \begin{matrix} tanx=-1\\ tanx=-\frac{3}{4} \end{matrix}\Leftrightarrow \bigg \lbrack \begin{matrix} x=-\frac{\pi }{4} + k \pi\\ \\ x=arctan \left ( -\frac{3}{2} \right )+k \pi \end{matrix}\)

Mà x là âm lớn nhất \(\Rightarrow x=-\frac{\pi }{4}\)

(\(\arctan \left( { - \frac{3}{2}} \right) \approx  - {56^0}19'\))

Vậy (B) là đáp án cần tìm.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 9 trang 41 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Tran Chau

  y=\(\dfrac{Sinx}{cosx+m}\)xác định m để TXĐ D=R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Aser Aser

  a; \(\lim\limits_{x\rightarrow-1}\dfrac{x^5+1}{x^3+1}\)

  b; \(\lim\limits_{x\rightarrow a}\dfrac{x^n-a^n}{x-a}\)

  c; \(\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{x+x^2+.............+x^n-n}{x-1}\)

  d; \(\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{x^{100}-2x+1}{x^{50}-2x+1}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  1) \(\dfrac{\sqrt{3}\cos x-2}{2\sin x-1}=0\)

  2) \(\dfrac{\sqrt{3}\tan x-1}{2\cos x+\sqrt{3}}=0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1