RANDOM

Bài tập 9 trang 41 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 9 tr 41 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình 2tan2x + 5tanx + 3 = 0 là:

A. \(-\frac{\pi }{3}\)           B. \(-\frac{\pi }{4}\)                   C. \(-\frac{\pi }{6}\)                      D. \(-\frac{5\pi }{6}\)

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 9

Ta có \(2tan^2x+5tanx+3=0\Leftrightarrow \bigg \lbrack \begin{matrix} tanx=-1\\ tanx=-\frac{3}{4} \end{matrix}\Leftrightarrow \bigg \lbrack \begin{matrix} x=-\frac{\pi }{4} + k \pi\\ \\ x=arctan \left ( -\frac{3}{2} \right )+k \pi \end{matrix}\)

Mà x là âm lớn nhất \(\Rightarrow x=-\frac{\pi }{4}\)

(\(\arctan \left( { - \frac{3}{2}} \right) \approx  - {56^0}19'\))

Vậy (B) là đáp án cần tìm.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 9 trang 41 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Dương Quá

  8) giải

  \(cos3x.tan5x=sin7x\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Phan Quân

  Giải phương trình : \(\cos3x+2\sin2x-\cos x=0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA