AMBIENT

Bài tập 7 trang 53 SGK Hình học 11

Giải bài 7 tr 53 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho bốn điểm A, B, C và D không đồng phẳng. Gọi I,K lần lượt là trung điểm của hai đoạn thẳng AD và BC

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng  (IBC) và  (KAD)

b) Gọi M và N là hai điểm lần lượt lấy trên hai đoạn thẳng AB và AC. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (IBC) và (DMN).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Câu a:

Ta có:

\(I\in AD\Rightarrow I\in (KAD)\Rightarrow I\) là điểm chung của 2 mặt phẳng (KAD) và (IBC).

\(K\in BC\Rightarrow K\in (IBC)\Rightarrow K\) là giao điểm chung của 2 mặt phẳng (KAD) và (IBC)

Vậy \((IBC)\cap (KAD)=IK\)

Câu b:

Trong mặt phẳng (ACD), gọi E là giao điểm của CI và DN.

Trong mặt phẳng (ABD), gọi F là giao điểm của BI  và DM.

⇒ E, F là 2 điểm chung phân biệt của 2 mặt phẳng (IBC) và (DMN) nên \((IBC)\cap (DMN)= EF.\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 53 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • truc lam
  Bài 2.9 (Sách bài tập - trang 67)

  Cho tứ diện SABC có D, E lần lượt là trung điểm AC, BC và G là trọng tâm tam giác ABC. Mặt phẳng \(\left(\alpha\right)\) qua AC cắt SE, SB lần lượt tại M, N. Một mặt phẳng \(\left(\beta\right)\) qua BC cắt SD và SA lần lượt tại P và Q.

  a) Gọi \(I=AM\cap DN,J=BP\cap EQ\). Chứng minh bốn điểm S, I, J, G thẳng hàng

  b) Giả sử \(AN\cap DM=K,BQ\cap EP=L\). Chứng minh ba điểm S, K, L thẳng hàng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>