RANDOM
VIDEO

Bài tập 6 trang 41 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 6 tr 41 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Phương trình cosx = sin x có số nghiệm thuộc đoạn [\(-\pi;\pi\)]

(A). 2                   (B). 4                 (C). 5                   (D). 6

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 6

 
 

Ta có \(cosx=sinx\Leftrightarrow sin \left ( x-\frac{\pi }{4} \right )=0 \Leftrightarrow x-\frac{\pi }{4}=k \pi\Leftrightarrow x=\frac{\pi }{4}+k\pi.\) mà \(x\in [-\pi;\pi]\Rightarrow -\pi \leq \frac{\pi }{4}+k\pi\leq \pi\Leftrightarrow -\frac{5}{4}\leq k\leq \frac{3}{4}\) mà \(k\in \mathbb{Z}\)

\(\Rightarrow k=0;k=-1\)

⇒ trên [\(-\pi;\pi\)] phương trình có hai nghiệm.

Vậy A là đáp án cần tìm.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 41 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thu hảo

  Tìm GTNN và GTLN của hàm số:

  \(y=4sin^2x-4sinx+3\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Bánh Mì

  CMR:

  a. 1/\(\sqrt{2}\)<= 2/\(\sqrt{5+3cos4x}\) <= \(\sqrt{2}\)

  b. 2<= 6/\(\sqrt{2sin^2x+3cos^2x}\) <= 3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  Cho phương trình: sin2x - 2mcosx = sinx - m. Tìm m để phương trình có đúng hai nghiệm thuộc đoạn [ 0 ; \(\dfrac{3\pi}{4}\) ]

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)