YOMEDIA

Bài tập 6 trang 41 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 6 tr 41 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Phương trình cosx = sin x có số nghiệm thuộc đoạn [\(-\pi;\pi\)]

(A). 2                   (B). 4                 (C). 5                   (D). 6

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

Ta có \(cosx=sinx\Leftrightarrow sin \left ( x-\frac{\pi }{4} \right )=0 \Leftrightarrow x-\frac{\pi }{4}=k \pi\Leftrightarrow x=\frac{\pi }{4}+k\pi.\) mà \(x\in [-\pi;\pi]\Rightarrow -\pi \leq \frac{\pi }{4}+k\pi\leq \pi\Leftrightarrow -\frac{5}{4}\leq k\leq \frac{3}{4}\) mà \(k\in \mathbb{Z}\)

\(\Rightarrow k=0;k=-1\)

⇒ trên [\(-\pi;\pi\)] phương trình có hai nghiệm.

Vậy A là đáp án cần tìm.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 41 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Bảo An

  sin 2x + 2cos\(^2\)2x +3sinx + cosx -3=0 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  Cho tam giác ABC, chứng minh 

  \(\cos A+\cos B+\cos C\le\frac{3}{2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA