RANDOM

Bài tập 2 trang 40 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 2 tr 40 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Căn cứ vào đồ thị hàm số y = sin x, tìm các giá trị của x trên đoạn \(\left [ -\frac{3\pi }{2};2\pi \right ]\) để hàm số đó:

a) Nhận giá trị bằng -1.

b) Nhận giá trị âm.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Căn cứ vào đồ thị hàm số y = sin x, trên đoạn \(\left [ -\frac{3\pi }{2};2\pi \right ]\), ta có:

Đồ thị bài tập 2 trang 40 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Câu a: 

sinx = -1 khi \(x=-\frac{\pi }{2};x=\frac{3\pi }{2}.\)

Câu b:

sin x < 0 khi \(x\in (-\pi ;0)\cup (\pi;2 \pi).\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 40 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA