YOMEDIA

Bài tập 14 trang 95 SGK Hình học 10

Giải bài 14 tr 95 SGK Hình học 10

Cho đường tròn (C): x2+y2-4x-2y=0 và đường thẳng \(\Delta :x + 2y + 1 = 0\)

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. \(\Delta \) đi qua tâm của (C)

B. \(\Delta \) cắt (C) tại hai điểm

C. \(\Delta \) tiếp xúc (C)

D. \(\Delta \) không có điểm chung với (C)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

(C) có tâm I(2;1), bán kính \(R = \sqrt 5 \) và \(d\left( {I,\Delta } \right) = \frac{{\left| {2 + 2 + 1} \right|}}{{\sqrt 5 }} = \sqrt 5  = R\)

nên (C) tiếp xúc với \(\Delta \)

Vậy chọn đáp án C

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 95 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA