ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1 trang 14 VBT Toán 1 tập 1

Giải bài 1 trang 14 VBT Toán 1 tập 1

>, <

3…4 5…2 1…3 2…4
4…3 2…5 3…1 4…2
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

3 > 4 5 > 2 1 < 3 2 < 4
4 > 3 2 < 5 3 > 1 4 > 2

-- Mod Toán 1 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 14 VBT Toán 1 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF