Trắc nghiệm Tin học 9 Bài thực hành 8 Trình bày thông tin bằng hình ảnh

Bài tập trắc nghiệm Tin học 9 Bài thực hành 8 về Trình bày thông tin bằng hình ảnh online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):