ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 13 Thông tin đa phương tiện

Bài tập trắc nghiệm Tin học 9 Bài 13 về Thông tin đa phương tiện online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1