ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 97 SGK Tin học 9

Giải bài 6 tr 97 sách GK Tin học lớp 9

Trên cơ sở các nội dung và hình ảnh đã sưu tầm được về các thắng cảnh quê hương em (bài tập 6, Bài 9), hãy tạo bài trình chiếu giới thiệu các thắng cảnh đó cho bạn bè.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 6

 
 

Lưu ý: Để chèn hình ảnh vào các trang chiếu em cần phải chọn mẫu bố trí có dạng hình ảnh (hình 1).

Hình 1. Một số mẫu bố trí trang chiếu

-- Mod Tin Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 97 SGK Tin học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1