YOMEDIA

Bài tập 6 trang 10 SGK Tin học 9

Giải bài 6 tr 10 sách GK Tin học lớp 9

Hãy cho biết sự khác nhau về vai trò của máy chủ với máy trạm trên mạng máy tính.

ADMICRO

Gợi ý trả lời bài 6

 
 
  • Sự khác nhau về vai trò của máy chủ với máy trạm trên mạng máy tính:
    • Máy chủ (Server): Là máy có cấu hình mạnh, được cài đặt các chương trình dùng để điều khiển toàn bộ việc quản lí và phân bổ các tài nguyên trên mạng với mục đích dùng chung
    • Máy trạm (Client, Workstation): Là máy sử dụng tài nguyên của mạng do máy chủ cung cấp

-- Mod Tin Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 10 SGK Tin học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA