YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 97 SGK Tin học 9

Giải bài 5 tr 97 sách GK Tin học lớp 9

Tạo bài trình chiếu gồm các trang chiếu với màu nền khác nhau tương tự như hình 90 dưới đây. Sử dụng các nút lệnh Copy  (hoặc Cut ) và Paste  để sao chép (hoặc di chuyển):

a) trang chiếu số 1 vào ngay sau trang chiếu số 2;

b) trang chiếu số 2 vào vị trí cuối cùng. Các trang chiếu được sao chép hay di chuyển sẽ có màu nền gì? Nêu nhận xét của riêng em.

Hình 90

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

a) 

  • Nếu em sử dụng nút lệnh Copy  và Paste  để sao chép trang chiếu thì ngay sau trang chiếu số 2 sẽ xuất hiện một trang chiếu giống trang chiếu số 1;
  • Nếu sử dụng các nút lệnh Cut  và Paste  để di chuyển trang chiếu thì sau trang chiếu số 2 sẽ xuất hiện trang chiếu số 1 nghĩa là vị trí của hai trang chiếu được đổi nhau.

b) Trang chiếu số 2 vào vị trí cuối cùng. Em hãy thực hiện việc sao chép (hoặc di chuyển) trang chiếu và tự đưa ra nhận xét cho riêng mình. Em lưu ý rằng bài trình chiếu có 4 trang chiếu. Khi thực hiện các lệnh sao chép hoặc di chuyển thì vị trí các trang chiếu sẽ khác nhau.

-- Mod Tin Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 97 SGK Tin học 9 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON