ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 4 trang 74 SGK Tin học 9

Giải bài 4 tr 74 sách GK Tin học lớp 9

Tại sao cần bảo vệ thông tin và có trách nhiệm với môi trường thông tin đưa lên mạng và internet?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Cần bảo vệ thông tin và có trách nhiệm với môi trường thông tin đưa lên mạng và internet vì:

  • Thông tin rất quan trọng.
  • Môi trường mạng internet là môi trường truyền bá, phổ biến thông tin một cách thuận tiện nhanh nhất với phạm vi toàn thế giới.

 

-- Mod Tin Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 74 SGK Tin học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1