YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 40 SGK Tin học 9

Giải bài 4 tr 40 sách GK Tin học lớp 9

Phân biệt khái niệm hộp thư và địa chỉ thư điện tử.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Phân biệt khái niệm hộp thư và địa chỉ thư điện tử:

  • Hộp thư điện tử (mail box) là một dịch vụ thư điện tử trên Internet nhằm cung cấp cho người dùng một phương tiện để gửi, nhận thư điện tử
  • Địa chỉ thư điện tử là tên địa chỉ trên một máy chủ lưu hộp thư nào đó của Internet để người dùng có thể gửi thư đi và nhận thư đến

-- Mod Tin Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 40 SGK Tin học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF