YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 145 SGK Tin học 9

Giải bài 4 tr 145 sách GK Tin học lớp 9

Khi tạo ảnh động bằng phần mềm Beneton Movie GIF, em có thể đặt để các ảnh khác nhau được hiển thị với khoảng thời gian khác nhau không? Nếu có thì thực hiện như thế nào?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Khi tạo ảnh động bằng phần mềm Beneton Movie GIF, có thể đặt để các ảnh khác nhau được hiển thị với khoảng thời gian khác nhau. Đó là đặt thời gian hiển thị khác nhau trong ô Delay.

-- Mod Tin Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 145 SGK Tin học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1