ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 97 SGK Tin học 9

Giải bài 3 tr 97 sách GK Tin học lớp 9

Hãy nêu những ưu điểm khi làm việc với bài trình chiếu trong chế độ hiển thị sắp xếp các trang chiếu.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Những ưu điểm khi làm việc với bài trình chiếu trong chế độ sắp xếp các trang chiếu

  • Có thể nhìn được toàn bộ các trang chiếu của bài trình chiếu;
  • Có thể sao chép hoặc di chuyển các trang chiếu.

-- Mod Tin Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 97 SGK Tin học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1