ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 40 SGK Tin học 9

Giải bài 3 tr 40 sách GK Tin học lớp 9

Để có thể sử dụng dịch vụ thư điện tử, trước hết chúng ta phải làm gì?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Để có thể sử dụng dịch vụ thư điện tử, trước hết chúng ta phải mở tài khoản. Có thể mở tài khoản thư điện tử với nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử miễn phí như: yahoogoogle, …

-- Mod Tin Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 40 SGK Tin học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1