AMBIENT
UREKA

Bài tập 3 trang 107 SGK Tin học 9

Giải bài 3 tr 107 sách GK Tin học lớp 9

Em có thể đặt hiệu ứng để các trang chiếu tự động được hiển thị lần lượt, từ trang chiếu đầu tiên đến trang chiếu cuối cùng được không? Nếu được, hãy nêu các bước thực hiện.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Ta có thể đặt hiệu ứng để các trang chiếu tự động hiển thị lần lượt, từ trang chiếu đầu tiên đến trang chiếu cuối cùng bằng cách thực hiện các bước như sau:

  •  Bước 1. Chọn các trang chiếu cần áp dụng hiệu ứng động có sẵn.
  •  Bước 2. Mở bảng chọn Slide Show và chọn Animation Schemes.
  •  Bước 3. Nháy chọn Apply to All Slide.

-- Mod Tin Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 107 SGK Tin học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON