YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 74 SGK Tin học 9

Giải bài 2 tr 74 sách GK Tin học lớp 9

Xã hội tin học hóa là gì? Tại sao ta nói xã hội tin học hóa là tiền đề cho sự phát triển của nền kinh tế tri thức.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 
  • Xã hội tin học hóa là xã hội mà các hoạt động chính của nó được điều hành với sự hỗ trợ của các hệ thống tin học, các mạng máy tính kết nối thông tin liên vùng, liên quốc gia;
  • Xã hội tin học hóa làm tiền đề quyết định cho sự phát triển nền kinh tế tri thức, vì nền kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó tri thức là yếu tố quan trọng trong việc tạo ra của cải vật chất và tinh thần của xã hội, được điều hành với sự hỗ trợ của các hệ thống tin học, các mạng máy tính kết nối thông tin liên vùng, liên quốc gia,... Hơn nữa, trong xã hội tin học hóa, việc ứng dụng tin học giúp nâng cao năng suất và hiệu quả công việc, giải phóng lao động chân tay,...

-- Mod Tin Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 74 SGK Tin học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1