YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 40 SGK Tin học 9

Giải bài 2 tr 40 sách GK Tin học lớp 9

Hãy mô tả mô hình hoạt động của thư điện tử. Mô hình này có điểm gì giống và khác với mô hình chuyển thư truyền thống?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

 • Mô hình hoạt động của thư điện tử:
  • Thư được soạn tại máy của người gửi
  • Thư được gửi tới máy chủ thư điện tử của người gửi
  • Máy chủ thư điện tử của người gửi chuyển thư đến máy chủ thư điện tử của người nhận qua mạng máy tính (Internet)
  • Máy chủ thư điện tử của người nhận chuyển thư vào hộp thư của người nhận
 • Điểm giống và khác với mô hình gửi thư truyền thống là:
  • Giống nhau: Các máy chủ thì giống như là các "bưu điện”, còn hệ thống vận chuyển của "bưu điện" chính là mạng máy tính
  • Điểm khác:
   • Gửi thư điện tử thì người gửi và người nhận đều phải có một tài khoản thư điện tử
   • Mô hình chuyển thư truyền thống được thực hiện bằng các phương tiện khác nha, còn thư điện tử được thực hiện nhờ Internet

-- Mod Tin Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 40 SGK Tin học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON