YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 74 SGK Tin học 9

Giải bài 1 tr 74 sách GK Tin học lớp 9

Hãy chỉ ra các lợi ích mà tin học và máy tính có thể đem lại.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Các em nên xét theo hai phương diện:

 • Lợi ích của ứng dụng tin học.
 • Tác động của tin học đối với xã hội.

Các lợi ích mà tin học và máy tính đem lại:

 • Lợi ích của ứng dụng tin học
  • Tin học đã được ứng dụng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội;
  • Sự phát triển các mạng máy tính, đặc biệt Internet, làm cho việc ứng dụng tin học ngày càng phổ biến;
  • Ứng dụng tin học giúp tăng hiệu quả sản xuất, cung cấp dịch vụ và quản lí.
 • Tác động của tin học đối với xã hội:
  • Sự phát triển của tin học cũng làm thay đổi nhận thức và cách tổ chức, vận hành các hoạt động xã hội;
  • Thay đổi cuộc sống;
  • Tin học và máy tính ngày nay cũng đang góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của hầu hết các lĩnh vực khoa học công nghệ cũng như khoa học xã hội;

-- Mod Tin Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 74 SGK Tin học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON