YOMEDIA
UREKA

Bài tập 1 trang 69 SGK Tin học 9

Giải bài 1 tr 69 sách GK Tin học lớp 9

Ngoài bảng viết và hình vẽ, hãy liệt kê thêm một số công cụ hỗ trợ trình bày mà em biết.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Ngoài bảng viết và hình vẽ, một số công cụ hỗ trợ trình bày, đó là: trình chiếu Powerpoint, máy chiếu (projector),...

-- Mod Tin Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 69 SGK Tin học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF