YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 18 SGK Tin học 9

Giải bài 1 tr 18 sách GK Tin học lớp 9

Internet là gì? Hãy cho biết một vài điểm khác biệt của mạng Internet so với các mạng LAN, WAN.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

  • Internet là mạng kết nối hàng triệu máy tính và mạng máy tính trên khắp thế giới, cung cấp cho mọi người khả năng khai thác nhiều dịch vụ thông tin khác nhau như Email, Chat, Forum,…
  • Một số điểm khác biệt giữa mạng Internet và các mạng LAN, WAN:
Mạng LAN, WAN Internet
  • Quy mô nhỏ (văn phòng,  thành phố, quốc gia,…)
  • Có máy chủ, máy trạm; máy chủ có quyền quyết định chia sẻ tài nguyên mạng.
  • Có người sở hữu, quản lí.
  • Quy mô lớn trên toàn thế giới
  • Các máy tính đều bình đẳng trên Internet
  • Là của chung, không ai sở hữu

-- Mod Tin Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 18 SGK Tin học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON