YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 109 SGK Tin học 8

Giải bài 6 tr 109 sách GK Tin học lớp 8

Vẽ hình thoi:

Cho trước cạnh AB và một đường thẳng đi qua A. Hãy vẽ hình thoi ABCD lấy đường thẳng đã cho là đường chéo. Sử dụng các công cụ thích hợp đã học để dựng các đỉnh C, D của hình thoi.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 • Đặc điểm hình thoi ABCD:
 • Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau.
 • Nhận 2 đường chéo làm 2 trục đối xứng.
 • Các bước vẽ hình thoi:
  • Vẽ cạnh AB và đường thẳng d đi qua A
  • Vẽ điểm D đối xứng với B qua d
  • Vẽ d’ đi qua D và // AB èd cắt d’ tại C
  • Nối ABCD, ta được hình thoi ABCD

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 109 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
 • Truc Ly

  Câu 1 : Phần mềm Gaogebra dùng để làm gì ?

  Câu 2 : Cho thuật toán sau :

  B1 : S <- 10 ; x <- 0,5

  B2 : Nếu S <= 5,2 thì chuyển qua B4

  B3 : S <- S - x ; và quay lại B2

  B4 : Thông báo s và kết thúc thuật toán

  a, Hãy cho biết , khi thực hiên thuật toán trên , máy tính sẽ thực hiện bao nhiêu vòng lặp ? Giá trị của s

  b, Viết đoạn chương trình thể hiện 2 thuật toán trên

  Câu 3 : Màn hình làm việc chính của phần mềm Geogebra bao gồm gì ?

  Câu 4 : Nhập số tự nhiên n từ bàn phím , hãy viết chương trình tổng ( chương trình viết dười dạng For ... do )

  Câu 5 : Nhập số tự nhiên từ bàn phím , hãy viết chương trình tích ( chương trình viết dười dạng For ... do )

  Câu 6 : Cho thuật toán

  B1 : S <- 0 ; n <- 1

  B2 : Nếu S > 10 thì chuyển qua B4

  B3 : S <- S + n ; n <- n +1

  B4 : Thông báo và kết thúc thuật toán

  a, Hãy cho biết , khi thực hiện , thuật toán trên máy tính thực hiện bao nhiêu vòng lặp ? Giá trị của s là bao nhiêu ?

  b, Viết đoạn chương trình thể hiện 2 thuật toán trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON