YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 108 SGK Tin học 8

Giải bài 5 tr 108 sách GK Tin học lớp 8

Vẽ đường tròn nội tiếp tam giác:

Cho Trước tam giác ABC. Dùng các công cụ đường phân giác, đường vuông góc và đường tròn vẽ đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 • Đường tròn nội tiếp tam giác là là đường tròn tiếp xúc với 3 cạnh của tam giác.
 • Các bước vẽ đường tròn nội tiếp tam giác:
  • Vẽ tam giác ABC
  • Vẽ O là giao điểm 2 đường phân giác
  • vẽ  \(OM\perp AB \rightarrow OM\) là bán kính
  • Vẽ đường tròn tâm O qua M

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 108 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
 • Truc Ly

  Câu 1 : Phần mềm Gaogebra dùng để làm gì ?

  Câu 2 : Cho thuật toán sau :

  B1 : S <- 10 ; x <- 0,5

  B2 : Nếu S <= 5,2 thì chuyển qua B4

  B3 : S <- S - x ; và quay lại B2

  B4 : Thông báo s và kết thúc thuật toán

  a, Hãy cho biết , khi thực hiên thuật toán trên , máy tính sẽ thực hiện bao nhiêu vòng lặp ? Giá trị của s

  b, Viết đoạn chương trình thể hiện 2 thuật toán trên

  Câu 3 : Màn hình làm việc chính của phần mềm Geogebra bao gồm gì ?

  Câu 4 : Nhập số tự nhiên n từ bàn phím , hãy viết chương trình tổng ( chương trình viết dười dạng For ... do )

  Câu 5 : Nhập số tự nhiên từ bàn phím , hãy viết chương trình tích ( chương trình viết dười dạng For ... do )

  Câu 6 : Cho thuật toán

  B1 : S <- 0 ; n <- 1

  B2 : Nếu S > 10 thì chuyển qua B4

  B3 : S <- S + n ; n <- n +1

  B4 : Thông báo và kết thúc thuật toán

  a, Hãy cho biết , khi thực hiện , thuật toán trên máy tính thực hiện bao nhiêu vòng lặp ? Giá trị của s là bao nhiêu ?

  b, Viết đoạn chương trình thể hiện 2 thuật toán trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON