YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 108 SGK Tin học 8

Giải bài 2 tr 108 sách GK Tin học lớp 8

Vẽ hình thang:

Cho trước ba đỉnh A, B, C. Dựng đỉnh D của hình thang ABCD dựng trên các công cụ đoạn thẳng và đường thẳng song song.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 • Đặc điểm hình thang ABCD:
  • AD // BC

  • AD < BC

 • Các bước vẽ hình thang:
  • Sử dụng công cụ tạo điểm mới để tạo ba điểm A, B, C.
  • Sử dụng công cụ đường song song vẽ đường thẳng đi qua A và song song với BC.
  • Trên đường thẳng đi qua A tạo điểm mới D sao cho AD < BC.

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 108 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON