ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 8 Tiếng Anh lớp 6 - What are you doing?

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 8 Tiếng Anh lớp 6 Part A do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Chọn đáp án đúng cho mỗi câu dưới đây

  They are waiting .... the train.

  • A. to
  • B. for
  • C. of
  • D. X
  • A. A
  • B. An
  • C. These
  • D. Those
   
   
  • A. drive
  • B. drives
  • C. driving
  • D. is driving
  • A. are doing
  • B. are going
  • C. are playing
  • D. play
  • A. on
  • B. in
  • C. to
  • D. into
 

 

YOMEDIA
1=>1