ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 8 Tiếng Anh lớp 6 - Road signs

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 8 Tiếng Anh lớp 6 Part C do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

  There is .... intersection ahead. 

  • A. a
  • B. an
  • C. the
  • D. x
  • A. by
  • B. with
  • C. for
  • D. to
   
   
  • A. care
  • B. careful
  • C. danger
  • D. dangerous
  • A. must
  • B. mustn't
  • C. can
  • D. cannot
  • A. can
  • B. cannot
  • C. must
  • D. must not
 

 

YOMEDIA
1=>1