Trắc nghiệm Unit 8 Tiếng Anh lớp 6 - A truck driver

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 8 Tiếng Anh lớp 6 Part B do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Tìm lỗi sai.

  Câu 1:

  • A. They
  • B. playing
  • C. soccer
  • D. in
 • Câu 2:

  • A. is
  • B. doing
  • C. her
  • D. homeworks
 • Câu 3:

  • A. goes
  • B. to
  • C. by
  • D. truck
 • Câu 4:

  • A. look
  • B. at
  • C. that
  • D. in
 • Câu 5:

  • A. are
  • B. loading
  • C. truck
  • D. by

Được đề xuất cho bạn