Trắc nghiệm Unit 7 Tiếng Anh lớp 6 - Town or country?

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 7 Tiếng Anh lớp 6 Part B do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Tìm lỗi sai.

  Câu 1:

  • A. is
  • B. very
  • C. noise
  • D. here
 • Câu 2:

  • A. there
  • B. any
  • C. stores
  • D. here
 • Câu 3:

  • A. house
  • B. are
  • C. and
  • D. beautiful
 • Câu 4:

  • A. is
  • B. a
  • C. to
  • D. from
 • Câu 5:

  • A. are
  • B. supermarket
  • C. post
  • D. and

Được đề xuất cho bạn