Trắc nghiệm Unit 7 Tiếng Anh lớp 6 - On the move

Lý thuyết

Trắc nghiệm

FAQ

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 7 tiếng Anh lớp 6 part C do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.

  Câu 1:

  • A. in - in
  • B. in - on
  • C. at - on
  • D. at - in
 • Câu 2:

  • A. How
  • B. What
  • C. Who
  • D. Which
 • Câu 3:

  • A. of
  • B. for
  • C. with
  • D. by
 • Câu 4:

  • A. he travel
  • B. he travels
  • C. does he travel
  • D. do he travel
 • Câu 5:

  • A. in
  • B. at
  • C. on
  • D. to
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn