ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 7 Tiếng Anh lớp 6 - Grammar (Ngữ pháp)

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Grammar Unit 7 tiếng Anh lớp 6 do HỌC247 biên soạn để củng cố kiến thức ngữ pháp mới học. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất

  She has _____ interesting book.

  • A. a
  • B. an
  • C. the
  • D. any
  • A. What
  • B. Which
  • C. How
  • D. How many
   
   
  • A. some
  • B. any
  • C. a
  • D. the
  • A. The
  • B. X
  • C. An
  • D. Some
  • A. on
  • B. with
  • C. in
  • D. by
 

 

YOMEDIA
1=>1