ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 6 Tiếng Anh lớp 6 - Our house

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 6 Tiếng Anh lớp 6 Part A do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.

  "What are .... ? " "They are flowers."

  • A. this
  • B. that
  • C. these
  • D. there
  • A. of
  • B. from
  • C. to
  • D. on
   
   
  • A. on
  • B. in
  • C. at
  • D. from
  • A. In
  • B. At
  • C. From
  • D. To
 • Câu 5:

  ...... is his houe? It's on Nguyen Trai Street.

  • A. What
  • B. When
  • C. Where
  • D. Which
 

 

YOMEDIA
1=>1