Trắc nghiệm Unit 6 Tiếng Anh lớp 6 - Grammar (Ngữ pháp)

Để củng cố kiến thức ngữ pháp vừa học, mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Grammar Unit 6 Tiếng Anh lớp 6 do HỌC247 biên soạn. Chúc các em học tốt!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Tìm lỗi sai.

  Câu 1:

  • A. are
  • B. couch
  • C. and
  • D. in
 • Câu 2:

  • A. lives
  • B. in
  • C. big
  • D. to
 • Câu 3:

  • A. Which
  • B. her
  • C. brother's
  • D. name
 • Câu 4:

  • A. Next
  • B. house
  • C. are
  • D. tall
 • Câu 5:

  • A. To
  • B. from
  • C. house
  • D. is

Được đề xuất cho bạn