ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 6 Tiếng Anh lớp 6 - Around the house

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 6 tiếng Anh lớp 6 Part C do HỌC247 biên soạn sau khi đã xem qua bài giảng. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu

  The restaurant is .... the drugstore.

  • A. next
  • B. near to
  • C. opposite
  • D. in front
  • A. factory
  • B. bookstore
  • C. stadium
  • D. bakery
   
   
  • A. drugstore
  • B. restaurant
  • C. school
  • D. factory
  • A. behind
  • B. opposite
  • C. to the right
  • D. near
  • A. How
  • B. What
  • C. Where
  • D. Which
 

 

YOMEDIA
1=>1